Kontakt

EKONOMICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Tajovského 539/16
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

Kontaktná osoba

Meno:     Mgr. Tomáš Fábry
Tel.:       +421904 979 008
E-mail:    info@ekonomickecentrum.sk

Údaje

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: sro, Vložka číslo: 25544/S


IČO: 47 516 453
DIČ: 20239392415