O nás

je spoločnosť sídliaca v Žiari nad Hronom, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb ekonomického charakteru.  Spoločnošť poskytuje aj záhradnícke služby a montáž elektroinštalácie. Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.

Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.