Ostatné služby

 • pomoc a poradenstvo pri zakladaní živností a s.r.o.
 • vypracovanie finančnej analýzy a cash flow
 • príprava podkladov k žiadosti o bankový úver
 • vypracovanie štatistických prehľadov
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc
 • zabezpečenie a vykonávanie administrívnych prác
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky vrátanie všetkých príloh
 • štatistické výkazy, reporty a prehľady podľa potrieb zákazníka
 • vedenie skladu
 • vypracovanie a zasielanie INTRASTAT
 • tvorba www stránok a ich spravovanie