Jednoduché účtovníctvo

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

  • Vedenie peňažného denníka
  • Vedenie pokladničnej knihy
  • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
  • Evidencia majetku
  • Komunikácia s úradmi
  • Účtovanie cestovných príkazov
  • Štandardné výstupy z účtovného programu
  • Konzultačné a poradenské služby

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od množstva dokladov, počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb.

Ponúkame na výber paušálnu sadzbu (ak nepoznáte presný počet vašich dokladov a ich množstvo sa v jednotlivých mesiacoch príliš nemení), alebo sa môžete rozhodnúť pre cenu za počet položiek (cena za spracovanie vášho účtovníctva bude za jednotlivé mesiace rôzna, v závislosti od presného počtu vašich dokladov, ktoré spracujeme).