Podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • Evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH
 • Komunikácia s úradmi
 • Zúčtovanie cestovných príkazov
 • Štandardné výstupy z účtovného programu
 • Konzultačné a poradenské služby

 

Cena za spracovanie jednoduchého účtovníctva sa odvíja od množstva dokladov, počtu zamestnancov a ďalších požadovaných služieb.

Ponúkame na výber paušálnu sadzbu (ak nepoznáte presný počet vašich dokladov a ich množstvo sa v jednotlivých mesiacoch príliš nemení), alebo sa môžete rozhodnúť pre cenu za počet položiek (cena za spracovanie vášho účtovníctva bude za jednotlivé mesiace rôzna, v závislosti od presného počtu vašich dokladov, ktoré spracujeme).