Mzdy a personalistika

V rámci miezd ponúkame nasledovné služby:

 • Mesačné spracovanie miezd podľa vašich podkladov
 • Výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • Zasielanie príslušných výkazov a prehľadov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na Daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • Komunikácia s poisťovňami
 • Upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívy a nižších právnych úprav

V rámci personalistiky ponákame nasledovné služby:

 • Príprava a vyhotovenie pracovných zmláv a pracovných dohôd
 • Príprava a vyhotovenie dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • Príprava a vyhotovenie náplne práce jednotlivých pracovných pozícií
 • Vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov